Ključne komponente

MI ELEKTRONIKA  izdeluje elektroniko pretežno za medicinske in industrijske instrumente in naprave. Prisotni smo tudi v proizvodnji gospodinjskih aparatov, aeronavtiki, vojaški in avtomobilski industriji.

 

Sodobna proizvodna oprema, sistem ki zagotavlja popolno sledljivost in visoko usposobljeni in motivirani zaposleni so porok za najvišjo raven kakovosti.

 

ključne komponeneteključne komponeneteključne komponenete

 

ključne komponeneteključne komponeneteključne komponenete